SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava na svojim internet stranicama pruža niz općenitih informacija u vezi s nasiljem a sa primarnom svrhom pružanja pomoći žrtvama nasilja.

 

Namjera nije davanje individualnih psiholoških, pravnih, medicinskih i drugih uputa korisnicima ovih stranica. Internet–stranice ne sadrže potpune informacije. Formirane su kao dodatak, kao neobavezan savjet, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu stručnjaka.

 

Niti jedna osoba ne bi smjela koristiti informacije objavljene na stranicama Udruge kao jedini izvor podataka i kao temelj za rješavanje problema, a bez prethodne konzultacije sa stručnim osobama.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava nastoji da su informacije objavljene na internet stranicama Udruge točne, potpune i istinite, no ne jamči njihovu točnost, potpunosti ili istinitost.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo na stranicama Udruge ili pomoću njih. Svaki korisnik dužan je sam provjeriti točnost, potpunost i istinitost ponuđenih podataka.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava nije odgovoran za brisanje, neuspješnu pohranu, pogrešno dostavljanje ili nepravovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem datoteka ili pristupom bilo kakvom sadržaju na internetu do kojeg se došlo korištenjem stranica Udruge.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja internet stranica Udruge, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Internet stranice Udruge sadržavaju informacije trećih strana i linkove na druge internet stranice nad kojima SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način.

 

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.