O SAVJETOVALIŠTU

KOJE USLUGE SAVJETOVALIŠTE NUDI?

 

Savjetovalište je ovlašteno pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

 

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA: 

 

– OPĆU PRAVNU INFORMACIJU (OPĆU I NAČELNU UPUTU O PRAVNOM UREĐENJU POJEDINOG PODRUČJA)

– PRAVNI SAVJET (CJELOVITU UPUTU O NAČINU I MOGUĆNOSTIMA RJEŠAVANJA OSTVARENJA I/ILI ZAŠTITE ODREĐENOG PRAVA)

– SASTAVLJANJE PODNESAKA PRED JAVNOPRAVNIM TIJELIMA, EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

– ZASTUPANJE PRED JAVNOPRAVNIM TIJELIMA (TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGA DRŽAVNA TIJELA, TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI)

– PRAVNU POMOĆ U IZVANSUDSKOM MIRNOM RJEŠENJU SPORA

 

  • NAPOMENA:
    Primarna pravna pomoć NE obuhvaća zastupanje i sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, dakle NISMO Vas ovlašteni predstavljati pred sudovima

 

KONTAKTIRAJTE NAS

KOME JE SAVJETOVALIŠTE NAMIJENJENO?

 

Savjetovalište je namijenjeno žrtvama nasilja.

Pritom, osim žrtvama nasilja u obitelji Savjetovalište je namijenjeno i žrtvama nasilja počinjenog izvan obiteljske okoline.

Također, pravnu pomoć možete zatražiti u vezi različitih oblika nasilja: psihičkog, fizičkog, ekonomskog, spolnog nasilja, mobbinga, diskriminacije itd.

Za ostale skupine građana, koji nisu žrtve nasilja, Udruga je sklopila Ugovor o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.
U sklopu Pravne klinike studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je potrebna obrađujući primljene slučajeve uz pomoć i savjet akademskih mentora – nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta.
Područja za koja Klinika ima osnovane posebne grupe su: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

Na stranicama Savjetovališta bit će pravovremeno najavljivani posjeti Pravne klinike Rijeci, odnosno našoj Udruzi.
Prilikom tih posjeta svi zainteresirani građani moći će zatražiti besplatnu primarnu pravnu pomoć.

VIŠE INFORMACIJA O KLINICI KAO I INFORMACIJE O KONTAKTIMA MOŽETE PRONAĆI NA: HTTP://KLINIKA.PRAVO.UNIZG.HR/

TKO U SAVJETOVALIŠTU PRUŽA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

 

Magistra prava koja za rad ima ovlaštenje Ministarstva pravosuđa, dobivenog temeljem određenog radnog iskustva i ispunjavanja drugih propisanih uvjeta.

U radu joj asistira volonterski pravni tim od desetak studenata/ica prava i mladih pravnika/ca.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

KAKO DOBITI BESPLATNU PRAVU POMOĆ?

 

Žrtve bilo kojeg oblika nasilja mogu se u svakom trenutku za pravnu pomoć obratiti Udruzi
te dogovoriti sastanak s pravnicom putem kontakt obrasca na ovoj web stranici,
putem e-maila sos.rijeka.pomoc@gmail.com
ili pozivom na liniju pomoći svakim danom od 17 do 20 sati na broj telefona 051/211-888.